Presidenti Meta në seancën e dhurimit të gjakut të organizuar nga Bashkia e Kavajës

Presidenti Meta në seancën e dhurimit të gjakut të organizuar nga Bashkia e Kavajës
Presidenti Meta në seancën e dhurimit të gjakut të organizuar nga Bashkia e Kavajës
Presidenti Meta në seancën e dhurimit të gjakut të organizuar nga Bashkia e Kavajës