Presidenti Meta në Kavajë për sesionin e parë vjetor të dhurimit të gjakut

Presidenti Meta në Kavajë për sesionin e parë vjetor të dhurimit të gjakut
Presidenti Meta në Kavajë për sesionin e parë vjetor të dhurimit të gjakut
Presidenti Meta në Kavajë për sesionin e parë vjetor të dhurimit të gjakut
Presidenti Meta në Kavajë për sesionin e parë vjetor të dhurimit të gjakut