Presidenti Meta merr pjesë në seancën e dhurimit të gjakut, të zhvilluar nga “Aleanca për Dhurimin e Gjakut” dhe Organizata Shqiptare e Dhuruesve Vullnetarë të Gjakut

Presidenti Meta merr pjesë në seancën e dhurimit të gjakut, të zhvilluar nga “Aleanca për Dhurimin e Gjakut” dhe Organizata Shqiptare e Dhuruesve Vullnetarë të Gjakut
Presidenti Meta merr pjesë në seancën e dhurimit të gjakut, të zhvilluar nga “Aleanca për Dhurimin e Gjakut” dhe Organizata Shqiptare e Dhuruesve Vullnetarë të Gjakut
Presidenti Meta merr pjesë në seancën e dhurimit të gjakut, të zhvilluar nga “Aleanca për Dhurimin e Gjakut” dhe Organizata Shqiptare e Dhuruesve Vullnetarë të Gjakut