Presidenti Meta mban një fjalë në veprimtarinë e përbashkët me Presidentin italian Mattarella në Shën Mitër Korona

Presidenti Meta mban një fjalë në veprimtarinë e përbashkët me Presidentin italian Mattarella në Shën Mitër Korona
Presidenti Meta mban një fjalë në veprimtarinë e përbashkët me Presidentin italian Mattarella në Shën Mitër Korona
Presidenti Meta mban një fjalë në veprimtarinë e përbashkët me Presidentin italian Mattarella në Shën Mitër Korona