Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 69/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 69/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 69/2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10129, datë 11.5.2009, “Për gjendjen civile”, të ndryshuar”. Nr. Dekretit 10916 Tiranë, më 19.10.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>