Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 21/2020

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës, D e k r e t o j Shpalljen e ligjit nr. 21/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.89/2014 ‘Për pajisjet mjekësore”’. … Continue reading Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 21/2020