Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 21/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 21/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 21/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.89/2014 ‘Për pajisjet mjekësore”’.

Nr. Dekretit 11455
Tiranë, më 26.03.2020

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META