Presidenti Meta çmon doktorin Grej Malo me Titullin për “Merita të Veçanta Civile”

Presidenti Meta çmon doktorin Grej Malo me Titullin për “Merita të Veçanta Civile”
Presidenti Meta çmon doktorin Grej Malo me Titullin për “Merita të Veçanta Civile”
Presidenti Meta çmon doktorin Grej Malo me Titullin për “Merita të Veçanta Civile”