Simbolet Kombëtare

Emblema e Republikës së Shqipërisë
Emblema e Republikës së Shqipërisë
Flamuri i Republikës së Shqipërisë

Flamuri i Republikës së Shqipërisë

Flamuri i Institucionit të Presidentit të Republikës

Flamuri i Institucionit të Presidentit të Republikës

Logo e Institucionit të Presidentit të Republikës

Logo e Institucionit të Presidentit të Republikës