(Shqip) Reagim i Presidentit të Republikës ndaj adresimit të Kryeministrit për çështjen e dialogut