(Shqip) Reagim i Institucionit të Presidentit të Republikës, nëpërmjet Zëdhënësit Tedi Blushi