Programi i Transparencës

  1. Lidhja Nr. 1-Transparenca 
  2. Lidhja Nr. 2-Rregjistri 
  3. Lidhja Nr. 3-Kërkesë për informacion
  4. Tabela përmbledhëse e programit të trancparencës së Institucionit të Presidentit

Znj. Mirela Dinaj – Koordinatore e Institucionit të Presidentit të Republikës pranë Komisionerit Dervishi për Programin e Transparencës.

Tel : 04 2 389 853

E-mail[email protected] / [email protected]