Programi i Transparencës

  1. Lidhja Nr. 1-Transparenca 
  2. Lidhja Nr. 2-Rregjistri 
  3. Lidhja Nr. 3-Kërkesë për informacion
  4. Tabela përmbledhëse e programit të trancparencës së Institucionit të Presidentit

Znj. Margarita Hoxhalli – Koordinatore për të Drejtën e Informimit në Institucionin e Presidentit të Republikës.

Adresa: Blv “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri

Orari: E Hënë – E Premte 08:00 – 16:00

Tel : +355 2389 874

E-mail : mhoxhalli@yahoo.com