Kreu i Shtetit shqiptar dhe Zonja e Parë, Odeta Nishani japin “Ballon Presidenciale Shqiptare 2015” | President
President President Kabineti Nderkombetare Presidenti i Republikes Media
Presidenti i Republikës së Shqipërisë
Takime Zyrtare të Presidentit
PAS
Presidenti i Republikës - 1
PARA
© Presidenca
  • Kreu i Shtetit shqiptar dhe Zonja e Parë, Odeta Nishani japin “Ballon Presidenciale Shqiptare 2015”
  • Kreu i Shtetit shqiptar dhe Zonja e Parë, Odeta Nishani japin “Ballon Presidenciale Shqiptare 2015”
  • Kreu i Shtetit shqiptar dhe Zonja e Parë, Odeta Nishani japin “Ballon Presidenciale Shqiptare 2015”
  • Kreu i Shtetit shqiptar dhe Zonja e Parë, Odeta Nishani japin “Ballon Presidenciale Shqiptare 2015”