(Shqip) Deklaratë për shtyp e Institucionit të Presidentit të Republikës