(Shqip) Deklaratë e Institucionit të Presidentit të Republikës