Korçë-Presidenti Meta viziton qendrën sociale “Shërbesa e Dashurisë”

Korçë-Presidenti Meta viziton qendrën sociale “Shërbesa e Dashurisë”
Korçë-Presidenti Meta viziton qendrën sociale “Shërbesa e Dashurisë”
Korçë-Presidenti Meta viziton qendrën sociale “Shërbesa e Dashurisë”
Korçë-Presidenti Meta viziton qendrën sociale “Shërbesa e Dashurisë”