Kopenhagë-Presidenti Meta përshëndet mbledhjen e Byrosë së Asamblesë Parlamentare të OSBE-së

Kopenhagë-Presidenti Meta përshëndet mbledhjen e Byrosë së Asamblesë Parlamentare të OSBE-së
Kopenhagë-Presidenti Meta përshëndet mbledhjen e Byrosë së Asamblesë Parlamentare të OSBE-së