Kolonjë e Gjirokastrës-Presidenti Meta dekoron Baba Fetah Xhelajn (pas vdekjes) me Titullin “Naim Frashëri”

Kolonjë e Gjirokastrës-Presidenti Meta dekoron Baba Fetah Xhelajn (pas vdekjes) me Titullin “Naim Frashëri”

Kolonjë e Gjirokastrës-Presidenti Meta dekoron Baba Fetah Xhelajn (pas vdekjes) me Titullin “Naim Frashëri”