Kandidatët që paraqitën aplikimin për plotësimin e “Vakancës së pararakoshme”, të krijuar në Gjykatën Kushtetuese

Kandidatët që paraqitën aplikimin për plotësimin e “Vakancës së pararakoshme”, të krijuar në Gjykatën Kushtetuese

• Z. Prël Martini
• Z. Sinan Tafaj
• Znj. Ardita Buna (Alsula)