Izrael-Presidenti Meta mban një ligjëratë në Shkollën e Qeverisjes, Diplomacisë dhe Strategjisë “Lauder”

Izrael-Presidenti Meta mban një ligjëratë në Shkollën e Qeverisjes, Diplomacisë dhe Strategjisë “Lauder”
Izrael-Presidenti Meta mban një ligjëratë në Shkollën e Qeverisjes, Diplomacisë dhe Strategjisë “Lauder”
Izrael-Presidenti Meta mban një ligjëratë në Shkollën e Qeverisjes, Diplomacisë dhe Strategjisë “Lauder”
Izrael-Presidenti Meta mban një ligjëratë në Shkollën e Qeverisjes, Diplomacisë dhe Strategjisë “Lauder”
Izrael-Presidenti Meta mban një ligjëratë në Shkollën e Qeverisjes, Diplomacisë dhe Strategjisë “Lauder”