Uashington., D.C. Sh.B.A.-Presidenti i Republikës së Shqipërisë, i Ftuar Nderi në Senatin amerikan

Uashington., D.C. Sh.B.A.-Presidenti i Republikës së Shqipërisë, i Ftuar Nderi në Senatin amerikan
Uashington., D.C. Sh.B.A.-Presidenti i Republikës së Shqipërisë, i Ftuar Nderi në Senatin amerikan
Uashington., D.C. Sh.B.A.-Presidenti i Republikës së Shqipërisë, i Ftuar Nderi në Senatin amerikan