Rahovec-Presidenti Meta përshëndet edicionin e 18-të të “Festës së Vjeljes së Rrushit – Hardh Fest 2019

Rahovec-Presidenti Meta përshëndet edicionin e 18-të të “Festës së Vjeljes së Rrushit – Hardh Fest 2019
Rahovec-Presidenti Meta përshëndet edicionin e 18-të të “Festës së Vjeljes së Rrushit – Hardh Fest 2019
Rahovec-Presidenti Meta përshëndet edicionin e 18-të të “Festës së Vjeljes së Rrushit – Hardh Fest 2019
Rahovec-Presidenti Meta përshëndet edicionin e 18-të të “Festës së Vjeljes së Rrushit – Hardh Fest 2019
Rahovec-Presidenti Meta përshëndet edicionin e 18-të të “Festës së Vjeljes së Rrushit – Hardh Fest 2019
Rahovec-Presidenti Meta përshëndet edicionin e 18-të të “Festës së Vjeljes së Rrushit – Hardh Fest 2019