Publikohet në shqip për lehtësi konsultimi e përdorimi teksti i Opinionit Nr. 978/2020, i Komisionit të Venecias për Shqipërinë “Mbi emërimin e anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese”

Publikohet në shqip për lehtësi konsultimi e përdorimi teksti i Opinionit Nr. 978/2020, i Komisionit të Venecias për Shqipërinë “Mbi emërimin e anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese”

Sorry, this entry is only available in Albanian.