Prishtinë-Presidenti Meta merr pjesë në ceremoninë me rastin e 20-Vjetorit të Hyrjes së Trupave çlirimtare të NATO-s në Kosovë

Prishtinë-Presidenti Meta merr pjesë në ceremoninë me rastin e 20-Vjetorit të Hyrjes së Trupave çlirimtare të NATO-s në Kosovë
Prishtinë-Presidenti Meta merr pjesë në ceremoninë me rastin e 20-Vjetorit të Hyrjes së Trupave çlirimtare të NATO-s në Kosovë
Prishtinë-Presidenti Meta merr pjesë në ceremoninë me rastin e 20-Vjetorit të Hyrjes së Trupave çlirimtare të NATO-s në Kosovë
Prishtinë-Presidenti Meta merr pjesë në ceremoninë me rastin e 20-Vjetorit të Hyrjes së Trupave çlirimtare të NATO-s në Kosovë
Prishtinë-Presidenti Meta merr pjesë në ceremoninë me rastin e 20-Vjetorit të Hyrjes së Trupave çlirimtare të NATO-s në Kosovë
Prishtinë-Presidenti Meta merr pjesë në ceremoninë me rastin e 20-Vjetorit të Hyrjes së Trupave çlirimtare të NATO-s në Kosovë
Prishtinë-Presidenti Meta merr pjesë në ceremoninë me rastin e 20-Vjetorit të Hyrjes së Trupave çlirimtare të NATO-s në Kosovë