Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh”: Ilias Çeçon, Faruk Sejdinin, Skënder Gegën dhe Gani Merjën (pas vdekjes)

Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh”: Ilias Çeçon, Faruk Sejdinin, Skënder Gegën dhe Gani Merjën (pas vdekjes)
Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh”: Ilias Çeçon, Faruk Sejdinin, Skënder Gegën dhe Gani Merjën (pas vdekjes)
Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh”: Ilias Çeçon, Faruk Sejdinin, Skënder Gegën dhe Gani Merjën (pas vdekjes)
Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh”: Ilias Çeçon, Faruk Sejdinin, Skënder Gegën dhe Gani Merjën (pas vdekjes)
Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh”: Ilias Çeçon, Faruk Sejdinin, Skënder Gegën dhe Gani Merjën (pas vdekjes)
Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh”: Ilias Çeçon, Faruk Sejdinin, Skënder Gegën dhe Gani Merjën (pas vdekjes)