Presidenti Meta vlerëson Shoqatën “Dibrane” dhe personalitete të shquara të kësaj treve atdhetare

Presidenti Meta vlerëson Shoqatën “Dibrane” dhe personalitete të shquara të kësaj treve atdhetare
Presidenti Meta vlerëson Shoqatën “Dibrane” dhe personalitete të shquara të kësaj treve atdhetare
Presidenti Meta vlerëson Shoqatën “Dibrane” dhe personalitete të shquara të kësaj treve atdhetare
Presidenti Meta vlerëson Shoqatën “Dibrane” dhe personalitete të shquara të kësaj treve atdhetare