Presidenti Meta vlerëson dhuruesen e përhershme të gjakut, znj. Ina Malhani me Titullin e lartë “Për Merita të Veçanta Civile”

Presidenti Meta vlerëson dhuruesen e përhershme të gjakut, znj. Ina Malhani me Titullin e lartë “Për Merita të Veçanta Civile”
Presidenti Meta vlerëson dhuruesen e përhershme të gjakut, znj. Ina Malhani me Titullin e lartë “Për Merita të Veçanta Civile”
Presidenti Meta vlerëson dhuruesen e përhershme të gjakut, znj. Ina Malhani me Titullin e lartë “Për Merita të Veçanta Civile”
Presidenti Meta vlerëson dhuruesen e përhershme të gjakut, znj. Ina Malhani me Titullin e lartë “Për Merita të Veçanta Civile”