Presidenti Meta vlerëson artistin e shquar Gjovalin Lazri me Titullin “Mjeshtër i Madh”

Presidenti Meta vlerëson artistin e shquar Gjovalin Lazri me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Presidenti Meta vlerëson artistin e shquar Gjovalin Lazri me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Presidenti Meta vlerëson artistin e shquar Gjovalin Lazri me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Presidenti Meta vlerëson artistin e shquar Gjovalin Lazri me Titullin “Mjeshtër i Madh”