Presidenti Meta viziton ekspozitën e studentit me aftësi ndryshe, Drini Sallaku, në Ditën Ndërkombëtare të Ndërgjegjësimit për Autizmin

Presidenti Meta viziton ekspozitën e studentit me aftësi ndryshe, Drini Sallaku, në Ditën Ndërkombëtare të Ndërgjegjësimit për Autizmin
Presidenti Meta viziton ekspozitën e studentit me aftësi ndryshe, Drini Sallaku, në Ditën Ndërkombëtare të Ndërgjegjësimit për Autizmin
Presidenti Meta viziton ekspozitën e studentit me aftësi ndryshe, Drini Sallaku, në Ditën Ndërkombëtare të Ndërgjegjësimit për Autizmin
Presidenti Meta viziton ekspozitën e studentit me aftësi ndryshe, Drini Sallaku, në Ditën Ndërkombëtare të Ndërgjegjësimit për Autizmin
Presidenti Meta viziton ekspozitën e studentit me aftësi ndryshe, Drini Sallaku, në Ditën Ndërkombëtare të Ndërgjegjësimit për Autizmin