Presidenti Meta viziton ekspozitën e Avni Delvinës “Notre Drame de Tiran” në Teatrin Kombëtar

Presidenti Meta viziton ekspozitën e Avni Delvinës “Notre Drame de Tiran” në Teatrin Kombëtar
Presidenti Meta viziton ekspozitën e Avni Delvinës “Notre Drame de Tiran” në Teatrin Kombëtar
Presidenti Meta viziton ekspozitën e Avni Delvinës “Notre Drame de Tiran” në Teatrin Kombëtar
Presidenti Meta viziton ekspozitën e Avni Delvinës “Notre Drame de Tiran” në Teatrin Kombëtar
Presidenti Meta viziton ekspozitën e Avni Delvinës “Notre Drame de Tiran” në Teatrin Kombëtar
Presidenti Meta viziton ekspozitën e Avni Delvinës “Notre Drame de Tiran” në Teatrin Kombëtar