Presidenti Meta përzgjedh me short nëntë anëtarët e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2020

Presidenti Meta përzgjedh me short nëntë anëtarët e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2020
Presidenti Meta përzgjedh me short nëntë anëtarët e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2020
Presidenti Meta përzgjedh me short nëntë anëtarët e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2020
Presidenti Meta përzgjedh me short nëntë anëtarët e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2020