Presidenti Meta përshëndet 10-vjetorin e anëtarësimit historik të Shqipërisë në NATO

Presidenti Meta përshëndet 10-vjetorin e anëtarësimit historik të Shqipërisë në NATO
Presidenti Meta përshëndet 10-vjetorin e anëtarësimit historik të Shqipërisë në NATO
Presidenti Meta përshëndet 10-vjetorin e anëtarësimit historik të Shqipërisë në NATO
Presidenti Meta përshëndet 10-vjetorin e anëtarësimit historik të Shqipërisë në NATO
Presidenti Meta përshëndet 10-vjetorin e anëtarësimit historik të Shqipërisë në NATO
Presidenti Meta përshëndet 10-vjetorin e anëtarësimit historik të Shqipërisë në NATO