Presidenti Meta në Katedralen Ortodokse “Ngjallja e Krishtit” gjatë seancës për dhurimin e gjakut

Presidenti Meta në Katedralen Ortodokse “Ngjallja e Krishtit” gjatë seancës për dhurimin e gjakut
Presidenti Meta në Katedralen Ortodokse “Ngjallja e Krishtit” gjatë seancës për dhurimin e gjakut
Presidenti Meta në Katedralen Ortodokse “Ngjallja e Krishtit” gjatë seancës për dhurimin e gjakut