Presidenti Meta merr pjesë në Panairin e Artizanatit në Shkodër dhe dekoron inxhinierin e shquar, Zef Gjini me Titullin “Mjeshtër i Madh”

Presidenti Meta merr pjesë në Panairin e Artizanatit në Shkodër dhe dekoron inxhinierin e shquar, Zef Gjini me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Presidenti Meta merr pjesë në Panairin e Artizanatit në Shkodër dhe dekoron inxhinierin e shquar, Zef Gjini me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Presidenti Meta merr pjesë në Panairin e Artizanatit në Shkodër dhe dekoron inxhinierin e shquar, Zef Gjini me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Presidenti Meta merr pjesë në Panairin e Artizanatit në Shkodër dhe dekoron inxhinierin e shquar, Zef Gjini me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Presidenti Meta merr pjesë në Panairin e Artizanatit në Shkodër dhe dekoron inxhinierin e shquar, Zef Gjini me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Presidenti Meta merr pjesë në Panairin e Artizanatit në Shkodër dhe dekoron inxhinierin e shquar, Zef Gjini me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Presidenti Meta merr pjesë në Panairin e Artizanatit në Shkodër dhe dekoron inxhinierin e shquar, Zef Gjini me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Presidenti Meta merr pjesë në Panairin e Artizanatit në Shkodër dhe dekoron inxhinierin e shquar, Zef Gjini me Titullin “Mjeshtër i Madh”