Presidenti Meta gjatë vizitës së punës në rajonet e banuara nga arbëreshët në Kalabri dhe Pulja

Presidenti Meta gjatë vizitës së punës në rajonet e banuara nga arbëreshët në Kalabri dhe Pulja
Presidenti Meta gjatë vizitës së punës në rajonet e banuara nga arbëreshët në Kalabri dhe Pulja
Presidenti Meta gjatë vizitës së punës në rajonet e banuara nga arbëreshët në Kalabri dhe Pulja
Presidenti Meta gjatë vizitës së punës në rajonet e banuara nga arbëreshët në Kalabri dhe Pulja
Presidenti Meta gjatë vizitës së punës në rajonet e banuara nga arbëreshët në Kalabri dhe Pulja