Presidenti Meta me fëmijë dhe të rinj jetimë, në kuadër të 20 majit, “Dita Kombëtare e Jetimëve”.

Presidenti Meta me fëmijë dhe të rinj jetimë, në kuadër të 20 majit, “Dita Kombëtare e Jetimëve”.
Presidenti Meta me fëmijë dhe të rinj jetimë, në kuadër të 20 majit, “Dita Kombëtare e Jetimëve”.
Presidenti Meta me fëmijë dhe të rinj jetimë, në kuadër të 20 majit, “Dita Kombëtare e Jetimëve”.
Presidenti Meta me fëmijë dhe të rinj jetimë, në kuadër të 20 majit, “Dita Kombëtare e Jetimëve”.
Presidenti Meta me fëmijë dhe të rinj jetimë, në kuadër të 20 majit, “Dita Kombëtare e Jetimëve”.