Presidenti Meta dhe Kryeministri Haradinaj vizitojnë qendrën e emergjencave civile në Durrës

Presidenti Meta dhe Kryeministri Haradinaj vizitojnë qendrën e emergjencave civile në Durrës
Presidenti Meta dhe Kryeministri Haradinaj vizitojnë qendrën e emergjencave civile në Durrës
Presidenti Meta dhe Kryeministri Haradinaj vizitojnë qendrën e emergjencave civile në Durrës
Presidenti Meta dhe Kryeministri Haradinaj vizitojnë qendrën e emergjencave civile në Durrës
Presidenti Meta dhe Kryeministri Haradinaj vizitojnë qendrën e emergjencave civile në Durrës
Presidenti Meta dhe Kryeministri Haradinaj vizitojnë qendrën e emergjencave civile në Durrës
Presidenti Meta dhe Kryeministri Haradinaj vizitojnë qendrën e emergjencave civile në Durrës
Presidenti Meta dhe Kryeministri Haradinaj vizitojnë qendrën e emergjencave civile në Durrës
Presidenti Meta dhe Kryeministri Haradinaj vizitojnë qendrën e emergjencave civile në Durrës