Presidenti Meta çmon etnomuzikologun e shquar Ramadan Sokoli (pas vdekjes) me Dekoratën “Nderi i Kombit”

Presidenti Meta çmon etnomuzikologun e shquar Ramadan Sokoli (pas vdekjes) me Dekoratën “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta çmon etnomuzikologun e shquar Ramadan Sokoli (pas vdekjes) me Dekoratën “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta çmon etnomuzikologun e shquar Ramadan Sokoli (pas vdekjes) me Dekoratën “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta çmon etnomuzikologun e shquar Ramadan Sokoli (pas vdekjes) me Dekoratën “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta çmon etnomuzikologun e shquar Ramadan Sokoli (pas vdekjes) me Dekoratën “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta çmon etnomuzikologun e shquar Ramadan Sokoli (pas vdekjes) me Dekoratën “Nderi i Kombit”