Nju-Jork, SHBA-Presidenti Meta në meshën e mbajtur në kishën katolike shqiptare “Zoja e Shkodrës”

Nju-Jork, SHBA-Presidenti Meta në meshën e mbajtur në kishën katolike shqiptare “Zoja e Shkodrës”
Nju-Jork, SHBA-Presidenti Meta në meshën e mbajtur në kishën katolike shqiptare “Zoja e Shkodrës”
Nju-Jork, SHBA-Presidenti Meta në meshën e mbajtur në kishën katolike shqiptare “Zoja e Shkodrës”