Mjediset e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja-Presidenti Meta në seancën e radhës të dhurimit të gjakut për fëmijët talasemikë

Mjediset e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja-Presidenti Meta në seancën e radhës të dhurimit të gjakut për fëmijët talasemikë
Mjediset e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja-Presidenti Meta në seancën e radhës të dhurimit të gjakut për fëmijët talasemikë
Mjediset e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja-Presidenti Meta në seancën e radhës të dhurimit të gjakut për fëmijët talasemikë
Mjediset e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja-Presidenti Meta në seancën e radhës të dhurimit të gjakut për fëmijët talasemikë