Maltë-Presidenti Meta, vizitë shtetërore me ftesë të Presidentes Marie-Louise Coleiro Preca

Maltë-Presidenti Meta, vizitë shtetërore me ftesë të Presidentes Marie-Louise Coleiro Preca