Komuna Shtime, Kosovë-Presidenti Meta në Ditën Përkujtimore të Gjenocidit ndaj Shqiptarëve në Kosovë

Komuna Shtime, Kosovë-Presidenti Meta në Ditën Përkujtimore të Gjenocidit ndaj Shqiptarëve në Kosovë
Komuna Shtime, Kosovë-Presidenti Meta në Ditën Përkujtimore të Gjenocidit ndaj Shqiptarëve në Kosovë
Komuna Shtime, Kosovë-Presidenti Meta në Ditën Përkujtimore të Gjenocidit ndaj Shqiptarëve në Kosovë