APLIKO PËR PËRGJEGJËS TË SEKTORIT TË PROKURIMEVE, NË DREJTORINË E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE, NË INSTITUCIONIN E PRESIDENIT TË REPUBLIKËS

APLIKO PËR PËRGJEGJËS TË SEKTORIT TË PROKURIMEVE, NË DREJTORINË E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE, NË INSTITUCIONIN E PRESIDENIT TË REPUBLIKËS

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Apliko për këtë pozicion pune

Formatet e dokumentave të lejuara janë .pdf, .doc, .docx