Gjilan-Presidenti Meta ngushëllon familjen Abazi për humbjen e jetës së dy vëllezërve Shemsedin dhe Isa Abazi nga tërmeti i 26 nëntorit

Gjilan-Presidenti Meta ngushëllon familjen Abazi për humbjen e jetës së dy vëllezërve Shemsedin dhe Isa Abazi nga tërmeti i 26 nëntorit
Gjilan-Presidenti Meta ngushëllon familjen Abazi për humbjen e jetës së dy vëllezërve Shemsedin dhe Isa Abazi nga tërmeti i 26 nëntorit
Gjilan-Presidenti Meta ngushëllon familjen Abazi për humbjen e jetës së dy vëllezërve Shemsedin dhe Isa Abazi nga tërmeti i 26 nëntorit
Gjilan-Presidenti Meta ngushëllon familjen Abazi për humbjen e jetës së dy vëllezërve Shemsedin dhe Isa Abazi nga tërmeti i 26 nëntorit
Gjilan-Presidenti Meta ngushëllon familjen Abazi për humbjen e jetës së dy vëllezërve Shemsedin dhe Isa Abazi nga tërmeti i 26 nëntorit