Durrës-Presidenti Meta çmon ish-futbollistët e shquar, vëllezërit Haxhi dhe Shyqyri Ballgjini, me Titullin “Mjeshtër i Madh”

Durrës-Presidenti Meta çmon ish-futbollistët e shquar, vëllezërit Haxhi dhe Shyqyri Ballgjini, me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Durrës-Presidenti Meta çmon ish-futbollistët e shquar, vëllezërit Haxhi dhe Shyqyri Ballgjini, me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Durrës-Presidenti Meta çmon ish-futbollistët e shquar, vëllezërit Haxhi dhe Shyqyri Ballgjini, me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Durrës-Presidenti Meta çmon ish-futbollistët e shquar, vëllezërit Haxhi dhe Shyqyri Ballgjini, me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Durrës-Presidenti Meta çmon ish-futbollistët e shquar, vëllezërit Haxhi dhe Shyqyri Ballgjini, me Titullin “Mjeshtër i Madh”