Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8425