Çorovodë, Skrapar-Presidenti Meta dekoron këngëtarët e shquar të polifonisë Demir Zyko (pas vdekjes) dhe Dule Caushaj (Malindi)

Çorovodë, Skrapar-Presidenti Meta dekoron këngëtarët e shquar të polifonisë Demir Zyko (pas vdekjes) dhe Dule Caushaj (Malindi)
Çorovodë, Skrapar-Presidenti Meta dekoron këngëtarët e shquar të polifonisë Demir Zyko (pas vdekjes) dhe Dule Caushaj (Malindi)
Çorovodë, Skrapar-Presidenti Meta dekoron këngëtarët e shquar të polifonisë Demir Zyko (pas vdekjes) dhe Dule Caushaj (Malindi)
Çorovodë, Skrapar-Presidenti Meta dekoron këngëtarët e shquar të polifonisë Demir Zyko (pas vdekjes) dhe Dule Caushaj (Malindi)
Çorovodë, Skrapar-Presidenti Meta dekoron këngëtarët e shquar të polifonisë Demir Zyko (pas vdekjes) dhe Dule Caushaj (Malindi)
Çorovodë, Skrapar-Presidenti Meta dekoron këngëtarët e shquar të polifonisë Demir Zyko (pas vdekjes) dhe Dule Caushaj (Malindi)
Çorovodë, Skrapar-Presidenti Meta dekoron këngëtarët e shquar të polifonisë Demir Zyko (pas vdekjes) dhe Dule Caushaj (Malindi)