Aplikim për Nënshtetësi

Të nderuar qytetarë,

Për fillimin e procedurave për fitimin, rifitimin dhe heqjen e shtetësisë shqiptare, ju lutemi dërgoni një kërkesë, me postë, në Institucionin e Presidentit të Republikës, në adresën: “Bulevardi Dëshmorët e Kombit”.

Zyra perkatëse do ju kthejë përgjigje lidhur me vijimësinë e procedurave.