Anëtarët e rinj të Gjykatës së Lartë betohen para Presidentit të Republikës, Sh.T.Z. Ilir Meta

Anëtarët e rinj të Gjykatës së Lartë betohen para Presidentit të Republikës, Sh.T.Z. Ilir Meta
Anëtarët e rinj të Gjykatës së Lartë betohen para Presidentit të Republikës, Sh.T.Z. Ilir Meta
Anëtarët e rinj të Gjykatës së Lartë betohen para Presidentit të Republikës, Sh.T.Z. Ilir Meta
Anëtarët e rinj të Gjykatës së Lartë betohen para Presidentit të Republikës, Sh.T.Z. Ilir Meta
Anëtarët e rinj të Gjykatës së Lartë betohen para Presidentit të Republikës, Sh.T.Z. Ilir Meta
Anëtarët e rinj të Gjykatës së Lartë betohen para Presidentit të Republikës, Sh.T.Z. Ilir Meta
Anëtarët e rinj të Gjykatës së Lartë betohen para Presidentit të Republikës, Sh.T.Z. Ilir Meta
Anëtarët e rinj të Gjykatës së Lartë betohen para Presidentit të Republikës, Sh.T.Z. Ilir Meta