Ambasadori i Republikës Federale të Gjermanisë, z. Peter Zingraf i paraqet Letrat Kredenciale Presidentit Meta

Ambasadori i Republikës Federale të Gjermanisë, z. Peter Zingraf i paraqet Letrat Kredenciale Presidentit Meta
Ambasadori i Republikës Federale të Gjermanisë, z. Peter Zingraf i paraqet Letrat Kredenciale Presidentit Meta
Ambasadori i Republikës Federale të Gjermanisë, z. Peter Zingraf i paraqet Letrat Kredenciale Presidentit Meta